profesionálna a kreatívna úprava psov

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Statistika

Prevádzkový poriadok

 

1.  Prevádzková doba strihacieho salónu je pohyblivá,  a riadi sa   objednávkami.

2. Objednávky prijímam na telefónnom čísle 0908 / 702 636 v pracovných dňoch od 9:00 - 20:00 a v sobotu od 9:00 - 20:00.

3.  Dohodnutý čas je treba dodržať, pokiaľ sa omeškáte o viac  ako 15 minút, s najväčšou pravdepodobnosťou sa už vášmu havinkovi nebudem môcť venovať.

4.  Pri návšteve strihacieho salónu beriem na zreteľ, že môj   psík/mačička je prenechaná po dobu úpravy v starostlivosti  strihača.  Majiteľ je povinný upovedomiť strihača na  zdravotné  problémy psíka (srdiečko, epilepsia...), kožné choroby, ktoré  prekonal a je možné ich preniesť, prípadnú agresivitu jedinca a pod. …

5. Strihač má právo odmietnuť prijať psa na strihanie, i keď bol termín rezervovaný.

6. Na úpravu neprijímame hárajuce suky, kotné suky, suky po   pôrode.

7.  Strihačka zodpovedá jedine za zranenia psíka/mačičky    mechanické (strihnutie, škrabnutie...) PRIAMO súvisiace s  úpravou psíka/mačičky. Ošetrenie týchto zranení vykonáva zmluvná ambulancia MVDr. Pagáča.Preto si po dokončení úpravy a následnom odobraní od strihačky, psíka/mačičku dôkladne prezrite, lebo ste si vedomý, že na neskoršiu reklamáciu nemôže  brať strihačka ohľad.

Týka sa to i strihu.

8.  Po celú dobu, čo je psík/mačička v strihacom salóne, som dostupný/-á na mobilnom telefóne!

9.  Pes/mačička musí byť riadne zaočkovaný, čo preukážem  strihačke pred odovzdaním psíka/mačičky.

10.   Majiteľ psíka/mačičky je povinný v okolí prevádzky odstrániť 
„mláčky“ a exkrementy po svojom zverencovy. V prípade znečistenia  a neodpratania mu bude naúčtovaná služba za čistenie až do výšky 5,- eur!

11. Majiteľ nenechá voľne behať svojho psíka a nadmerne štekať v okolí prevádzky.platnosť od 1.6.2008

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.